Chào mừng đến với Trạm Bảo vệ thực vật Ba Chẽ

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

Thông báo sâu bệnh hại tuần

CHI CỤC BVTV QUẢNG NINH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRẠM BVTV BA CHẼ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 71 /TB-BVTV                             Ba Chẽ, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

( Từ ngày 07 tháng 11 năm 2012 đến ngày 13 tháng 11 năm 2012)

 

 

          I/TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG.

1.Thời tiết.

- Nhiệt độ: Thấp: 150C, Trung bình: 230C, Cao: 260C.

- Ẩm độ   : Thấp: 50%, Trung bình: 72%, Cao: 80%.

- Số ngày mưa: 01 ngày mưa rào nhẹ.

2.Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác.

2.1. Cây lúa:

- Lúa vụ mùa: Toàn huyện đã thu hoạch xong lúa vụ mùa. Diện tích lúa gieo cấy vụ mùa là: 645,5ha, diện tích thu hoạch 645,5 ha. Năng suất bình quân đạt 44,1 tạ/ha, sản lượng đạt 2.845,1tấn.

2.2. Cây sắn: Diện tích trồng được 280,3 ha; diện tích thu hoạch 280,3. Năng suất bình quân 80,3 tạ/ha, sản lượng 2.251,0 tấn.

2.3. Cây mía: Diện tích trồng được 43,2 ha; GĐST; Tích luỹ đường.- thu hoạch.

2.4. Rau xanh các loại: Diện tích gieo trồng được 76,8 ha; GĐST: gieo trồng - phát triển thân lá - Thu hoạch.

II/ THỜI GIAN TRƯỞNG THÀNH XUẤT HIỆN VÀO ĐÈN:

 

Số TT

Tên sinh vật

gây hại

Số lượng trưởng thành vào đèn

Đêm

06/11

Đêm

07/11

Đêm

08/11

Đêm

09/11

Đêm

10/11

Đêm

11/11

Đêm

12/11

Đực

Cái

Đực

Cái

Đực

Cái

Đực

Cái

Đực

Cái

Đực

Cái

Đực

Cái

1

Bướm SCLN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Bướm SĐT2C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Rầy nâu +RLT

0

0

0

0

0

0

0

4

Bọ xít xanh

0

0

0

0

0

0

0

 

BIỂU 01: TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH

Giống cây trồng

và GĐST

Tên sinh vật gây

hại và thiên địch

Mật độ (c/m2), Tỷ lệ (%)

Tuổi sâu hoặc

cấp bệnh phổ biến

Trung bình

Cao

1.Mía Tím

(tích luỹ đường- thu hoạch)

Sâu đục thân mía

1

%

3

%

Số cây

Rệp, muội

16

%

27

%

Số cây

Bọ trĩ

1

%

3

%

Số lá

Bệnh đốm vòng

13

%

22

%

Số cây

2. Rau xanh

(Gieo trồng -phát triển thân, lá, củ, quả)

Sâu tơ

6

Con/m2

9

Con/m2

T2,3,4

Sâu Khoang

2

Con/m2

5

Con/m2

TT-T2,3

Sâu xanh, bướm trắng

4

Con/m2

7

Con/m2

T5-TT

Rệp

6

%

9

%

Số cây

Bọ trĩ, bọ nhảy

5

%

7

%

Số cây

Bọ rùa

6

Con/m2

14

Con/m2

TT

Kiến ba khoang

7

Con/m2

16

Con/m2

TT

 

III/ TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN QUA:

1. Mía tím: Chủ yếu là rệp muội, sâu đục thân, bệnh đốm vòng gây hại.

2. Rau xanh các loại: Chủ yếu là sâu tơ, rệp, muội, sâu khoang, bọ nhảy, bọ trĩ gây hại.

IV/ DỰ TÍNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Trên cây mía tím: Rệp, muội, bọ trĩ, bệnh đốm vòng..tiếp tục phát triển mạnh và gây hại trên cây thời kỳ vươn lóng - tích luỹ đường, với mật độ và tỷ lệ hại ngày một tăng.

2. Trên cây rau: Cần quan tâm đến một số đối tượng sâu bệnh chính như: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy sọc cong, bọ trĩ, rệp, bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh vi khuẩn…

V/BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1.Trên rau:Phun trừ các ổ sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, rệp, bọ nhảy bệnh thối nhũn bằng các loại thuốc như: V- BT, TaSieu, Reasgant … Chú ý đảm bảo thời gian cách ly.

2.Trên cây mía: Đối với sâu đục thân, rệp, bọ trĩ cần phun trừ bằng một số loại thuốc như: Reasgant 3.6EC, Ta Sieu 5WG, Wavotox 585EC, Dragon 585EC... Ngoài ra cần thường xuyên thăm đồng phát hiện bệnh cháy bìa lá, bệnh đốm vòng... để phun trừ kịp thời.

Lưu ý: - Các loại thuốc trên phun theo chỉ dẫn nồng độ và liều lượng ghi trên bao bì, đặc biệt đối với rau sau phun phải đảm bảo thời gian cách ly.

Kính đề nghị UBND huyện Ba Chẽ tiếp tục chỉ đạo, Phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các xã, Thị trấn phối hợp với Trạm BVTV Ba Chẽ thường xuyên kiểm tra, theo dõi sâu bệnh hại trên cây trồng vụ đông và hướng dẫn nông dân tổ chức phun trừ kịp thời và đề nghị UBND các xã, Thị trấn chỉ đạo các thôn hướng dẫn bà con nông dân làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, cày ải qua đông phòng ngừa dịch hại chuyển vụ theo nội dung công văn số 539/UBND ngày 10/10/2012 của UBND huyện./.

           NGƯỜI TỔNG HỢP                 TRẠM TRƯỞNG

                                                        

 

 

 

 

 

                    Nịnh Trọng Hiếu                                                     Đặng Văn Minh